Hoe starten met de renovatie van een historisch gebouw?

Stap 1: vrijblijvende oriëntering naar mogelijke oplossingen

De renovatie van de Nationale Bank heeft mede als doel een laagdrempelige tool ter beschikking te stellen voor eigenaars en beheerders van andere historische gebouwen. Met onze CO2-calculator kan je aan de slag om te kijken welke maatregelen in aanmerking komen om energie te besparen en de CO2-uitstoot van je eigen gebouw te verminderen. zonder hiervoor aan renovatie te denken. N

Op basis van een 30-tal vragen geeft de tool hints over jouw project door jouw gegevens te benchmarken met de door ons verzamelde gegevens op het referentieproject Nationale Bank. Je krijgt een score en suggesties rond welke ingrepen mogelijk zijn om de CO2 voetafdruk van jouw gebouw te verlagen. Afhankelijk van jouw score kan je dan met één van onze partners verder praten om zo de nodige acties te ondernemen.

Stap 2: haalbaarheidsstudie

Eenmaal je beslist om door te gaan met de renovatie, neem je een studiebureau onder de arm om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Deze studie kijkt waar geïsoleerd kan worden en welke aanpassingen aan de bouwschil, het schrijnwerk, de buitenmuren en de verwarmingstechnieken mogelijk zijn. Vervolgens wordt samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed afgetoetst welke ingrepen toegelaten zijn. Vaak is boren in de muren of het leggen van zonnepanelen op het dak niet mogelijk. Eenmaal de mogelijkheden in kaart moet worden berekend wanneer de investering verantwoord is tegenover de te verwachten besparingen. Indien de renovatie rendabel kan worden gemaakt, kan de volgende stap in het project gezet worden.

Stap 3: ontwerpen van de technische installaties

De architect en het studiebureau buigen zich in deze fase over het ontwerp van de technische installaties. Vandaag komt er hierbij steeds meer slimme technologie aan te pas, zoals draadloos geconnecteerde sensoren die gebruikers volgen doorheen het gebouw. Want enkel zones laten verwarmen waar geleefd wordt kan zorgen voor substantiële besparingen. Bij het ontwerp wordt een meetstaat, de nodige ramingen, plannen en schema’s opgemaakt.

Stap 4: bestek of aanbesteding uitschrijven

Nu wordt een bestek uitgeschreven en uitgezet naar mogelijke aanbieders. Het studiebureau en de architect volgen dit project tot en met controle op de uitvoering van de renovaties. De intensiteit van de opvolging hangt af van de historische waarde van het gebouw en of het een publiek of privaat project is. Bij een publiek project dient namelijk de wetgeving rond aanbestedingen gevolgd te worden en is de administratieve druk groter dan bij private projecten.

Vandaag staan er in het gebouw 4 stookoliebranders die 70.000 liter op jaarbasis verbruiken met pompen die ’s morgens aanslaan en ’s avonds afslaan. Dat is natuurlijk geen ideale manier van verwarmen.”

Joris Dedecker, projectleider Ingenium. “

Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw historisch gebouw?

Gebruik onze vrijblijvende oriënteringstool en ontdek welke oplossingen relevant voor jouw project kunnen zijn.

Onze CO2-Calculator is nog in volle ontwikkeling en is weldra beschikbaar