De Nationale Bank als blauwdruk voor andere monumenten

De Nationale Bank in Antwerpen is monument uit de negentiende eeuw en is aan renovatie toe. Daarom werd een consortium gevormd rond een aantal partners met als doel de CO2 voetafdruk van het gebouw terug te dringen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de kostprijs van de renovatie en de opbrengst van de besparingen minstens in evenwicht moeten zijn.

De bevindingen uit deze renovatie zullen in een herbruikbaar model gegoten worden om bij de eigenaars van andere historische multizone kantoorgebouwen de interesse te wekken hun eigen voetafdruk te gaan verlagen. We denken aan eigenaars van musea, scholen, bibliotheken, gevangenissen enzovoort. Kenmerkend aan dit soort van gebouwen is dat ze vaak meerdere gebruikers hebben die afhangen van dezelfde technische systemen.

De Monumentenmeter wil haar doelstellingen realiseren rond de Nationale Bank via twee belangrijke pijlers:

1

2

Laagdrempelige tools creƫren om na te gaan welke totaaloplossing toegepast kan worden op een specifiek project van een eigenaar

Totaaloplossingen in kaart brengen voor energierenovatie die de geen of slechts beperkte vergunningen vereisen waardoor de haalbaarheid vergroot

Deelnemende partners in de Monumentenmeter