Renovatie van de Nationale Bank in Antwerpen

De Nationale Bank in Antwerpen is monument uit de negentiende eeuw en is aan renovatie toe. Daarom werd een consortium gevormd rond een aantal partners met als gezamenlijk doel de CO2 voetafdruk van het gebouw terug te dringen. De bevindingen uit deze renovatie zullen in een herbruikbaar model gegoten worden om bij de eigenaars van andere historische multizone kantoorgebouwen de interesse te wekken hun eigen voetafdruk te gaan verlagen. Het project werd gedoopt als de monumentenmeter.

Belangrijk uitgangspunt van de monumentenmeter is dat de kostprijs van de renovatie en de opbrengst van de besparingen minstens in evenwicht moeten zijn.

Hoe de renovatie van historische gebouwen aanpakken?

Gebouwen zijn een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Het terugdringen van de voetafdruk van gebouwen wordt daarom steeds belangrijker en vinden we prominent terug in heel wat klimaatmaatregelen. Historische gebouwen vormen hierin een moeilijke groep. Enerzijds is energierenovatie van historische gebouwen te weinig gekend, anderzijds stoot het vaak op beperkingen die te maken hebben met de bescherming ervan.